Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 14381/30-11-2018 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση Διημερίδας με θέμα «Αριστοτέλης, ο διαχρονικός δάσκαλος», που προτίθεται να οργανώσει η Διεύθυνσή σας σε συνεργασία με το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ημαθίας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2018-2019. Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, στην πόλη της Νάουσας , στην αίθουσα Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΕΡΙΑ» και στην Αρχαία Μίεζα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλη. Σκοπός της Διημερίδας είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών για το έργο του Αριστοτέλη και να εμπλακούν αυτοί/-ές σε ζητήματα που αφορούν την αριστοτελική σκέψη και φιλοσοφία στον τόπο όπου ο μεγάλος στοχαστής της αρχαιότητας, με την τεράστια επιρροή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στην παγκόσμια διανόηση, δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο, στην αρχαία Μίεζα. Οι θεματικοί άξονες της Διημερίδας είναι: