Τεχνικός οχημάτων

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτήριο

Βαθμός πτυχίου

1

8187

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

17,2

2

9885

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

13,5

 

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑΛ Καστοριάς (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00

 

Δεσμευμένες θέσεις

α/α

Αρ. Αίτησης

Έτος αποφοίτησης

Τύπος πτυχίου

Τύπος Απολυτήριο

Βαθμός πτυχίου

1

7140

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

13,2

2

7647

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

18,2

3

8715

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

14,6

4

8784

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

10,5

5

6559

2016

Ν. 4186/2013

ΕΠΑ.Λ.

17,2

6

6359

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

13,3

7

9363

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

15,7

8

6597

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑ.Λ.

15,6