Σε συνέχεια του εγγράφου 119922/16-7-2018  « 1η εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019» ​σας αποστέλλουμε τον πίνακα θέσεων φορέων του Δημοσίου μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής αποφάσεων, καθώς και τον πρώτο ενδεικτικό πίνακα θέσεων του Ιδιωτικού Τομέα που έχουν καταγραφεί στο Portal του ΟΑΕΔ μέχρι σήμερα 17-7-2018.

Η έκδοση της ΚΥΑ  για τον καθορισμό του αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΕΠΑ.Σ. ) που θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σε εκκρεμότητα η γεωγραφική κατανομή και η κατανομή ειδικοτήτων, των φορέων ΔΕΗ, 5η  ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενώ για τις θέσεις που περιγράφονται χωρίς κατανομή εκπαιδευτικής δομής ανάμεσα σε ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΕΠΑΛ θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.

Οι θέσεις που διατέθησαν από το φορέα ΔΕΔΔΗΕ είναι κατανεμημένες στις περιφέρειες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νομό επιλογής σύμφωνα με την κρίση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και δημιουργία τμημάτων μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φορέα.