Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης σε συνέχεια της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΠΔ 40/2018 (Α΄ 76) με το οποίο καθορίζεται η αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”» διευκρινίζονται τα ακόλουθα: