Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι:
Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016 ) « Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» προβλέπεται :
«στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου»,
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 «Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων», 24 «Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής -Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου-(Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)» και 43 «Αντιστοίχιση τάξεων εσπερινού και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.» του ΠΔ 40 (ΦΕΚ 76/τΑ΄ /30-4-2018 ) «Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» προβλέπονται αντίστοιχα :

Συνημμένα
Download this file (mYSCHOOL- ΓΜΟ  ΕΠΑΓΓ ΕΚΠΣΗ..pdf)mYSCHOOL- ΓΜΟ ΕΠΑΓΓ ΕΚΠΣΗ..pdf[ ]413 kB