Εγκύκλιος για το δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2018 και πληροφορίες για το 10% (χωρίς νέα εξέταση).

ΚΕΦ. 1)  Δελτίο Εξεταζομένου  πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2018.

ΚΕΦ. 2) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.