Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. Φ15/38689/Δ2/07-03-2018 εξερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τον «47ο Διεθνή Διαγωνισμό Αλληλογραφίας Νέων 2018», στον οποίο συμμετείχαν συνολικά εκατόν τριάντα (130) υποψήφιοι από Γυμνάσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας ηλικίας μέχρι 15 ετών, σας γνωρίζουμε ότι η Ομάδα Εργασίας αξιολόγησης των μαθητικών εκθέσεων έκρινε την έκθεση της μαθήτριας της Β΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς Γεωργίας Ευαγγελίδου, ως την καλύτερη.
Η Διεύθυνσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στη βραβευθείσα μαθήτρια και σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες στον ανωτέρω διαγωνισμό.

Συνημμένα
Download this file (ΕΞΕ - ΚΠ - 65097 - 2018.pdf)ΕΞΕ - ΚΠ - 65097 - 2018.pdf[ ]256 kB