Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 220387/Δ2/14-12-2017 εγγράφου μας με θέμα: «ΙΓ΄ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 2018» και λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 19/Β1.1β/12-03-2018 και 26/Α3.2/26-03-2018 έγγραφα της Πανελλήνιας Μαθητιάδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στη «ΙΓ΄ Μαθητιάδα», που θα διεξαχθεί από 18 έως και 22 Μαΐου 2018 στην Πρώτη Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών, θα συμμετάσχουν οι σχολικές μονάδες που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα...