Καλούμε

τους γονείς που τα παιδιά τους πήραν το Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου φέτος (σχ. έτος 2016-2017) και επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Καστοριάς

 στα τηλέφωνα    2467055231, 2467055216, 2467055217 ,κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Τετάρτη 12-07-2017 έως και Παρασκευή 28-07-2017 και να δηλώσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στη διαδικασία των υποχρεωτικών Εισαγωγικών Εξετάσεων στη Μουσική, για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου.