Εγγραφές μαθητών/τριών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Α.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.