Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ. α) Φ.253/74037/Α5/2017 και β) Φ.253/74004/Α5/2017 Υπουργικές Αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1654 τ. Β’,  με τις οποίες τροποποιούνται η με αριθμ.  Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β’) και η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β’) αντίστοιχα Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στην ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία, με το Παλαιό και το Νέο Σύστημα.

Σας επισημαίνουμε  ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν στη μετονομασία του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ σε Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Συνημμένα
Download this file (ΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΘΕ.doc)ΥΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΘΕ.doc[ ]83 kB
Download this file (ΦΕΚ.1654.pdf)ΦΕΚ.1654.pdf[ ]225 kB