ΣΧΕΤ:  α) Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ.Α΄/10-1-2014)  β) Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄/17-2-2014).

Σε εφαρμογή των αναγραφόμενων νόμων που αφορούν στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και μετά από επικοινωνία μας με το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, σας γνωρίζουμε ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου/ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ. μπορούν να προσέρχονται για τις προβλεπόμενες προληπτικές εξετάσεις και τη συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το οικείο τηλεφωνικό κέντρο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού: 24673 51017