Κοινοποιούμε τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

    

  1. Σε περίπτωση που υποψήφιοι συγκεντρώνουν ίσο αριθμό τελικών αξιολογικών μονάδων, προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες, κατά σειρά, στα κριτήρια: α) υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας β) επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, και γ) συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής

Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τροποποιείται στα σημεία που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:
Από 28/5/2015 έως 5/6/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 8/6/2015 έως και 9/62015 επιπλέον προθεσμία για κατάθεση δικαιολογητικών
Από 28/5/2015 έως 9/6/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
10/6/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
          2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )
          3. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 ( ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ )
          4. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ )
          5. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Επισυνάπτεται αρχείο.

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος Διευθυντών _8.pdf)Εγκύκλιος Διευθυντών _8.pdf[ ]344 kB
Kοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά σχολική μονάδα και φθίνουσα σειρά.
 
Κατάθεση ενστάσεων στη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων, μπορεί να γίνει α