Απόφαση Τοποθέτησης Διευθύντριας στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

Συνημμένα
Download this file (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.pdf)Απόφαση[ ]425 kB

Ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

      

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 11/21-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.

      

Ανακοινώνουμε ότι λόγω φόρτου εργασίας του Συμβουλίου Επιλογής δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση εξέτασης όλων των υποβληθεισών ενστάσεων,

κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα, σήμερα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ως εκ τούτου αναβάλλεται η ανακοίνωση του Τελικού Αναμορφωμένου

Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, για αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00.

Ανακαλούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς,

διότι η εναπομείνασα υποψήφια διευθύντρια, Δασκαλάκη Βασιλική, Ε.Ε.Π. κλ. ΠΕ30, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς,

δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 7β του άρθρου 1 Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/ τ.Α΄/ 30-5-2017).