H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 17,20 και 25 του Ν.4327/2015(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής….. και εργαστηριακών κέντρων»
  4. Την αριθ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 Εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.»

κ α λ ε ί

 

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του Ν.4327/2015) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή καθώς και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ., όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από 26-06-2015 έως και 29-06-2015.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς