Κοινοποιούμε τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.