Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα από την Τρίτη 01-10-2019 έως και την Πέμπτη 03-10-2019.