Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

από σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.