Ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.