Ανακοινώνουμε ότι λόγω φόρτου εργασίας του Συμβουλίου Επιλογής δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση εξέτασης όλων των υποβληθεισών ενστάσεων,

κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα, σήμερα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ως εκ τούτου αναβάλλεται η ανακοίνωση του Τελικού Αναμορφωμένου

Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, για αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00.