Εκτύπωση

Ανακαλούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς,

διότι η εναπομείνασα υποψήφια διευθύντρια, Δασκαλάκη Βασιλική, Ε.Ε.Π. κλ. ΠΕ30, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς,

δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 7β του άρθρου 1 Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/ τ.Α΄/ 30-5-2017).

Κατηγορία: Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών
Εμφανίσεις: 257