Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

.....................................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Τοποθετούμε τον εκπαιδευτικό Τζιλίνη Αναστάσιο του Νικολάου, κλάδου ΠΕ11, του ΚΕΣΥ Καστοριάς, ως διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καστοριάς, έως τη λήξη της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, δηλαδή στις 31-7-2020.

Συνημμένα
Download this file (Ω8ΚΤ4653ΠΣ-19Ο.pdf)Ω8ΚΤ4653ΠΣ-19Ο.pdf[ ]178 kB

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, ανακοινώνουμε πρόγραμμα συνεντεύξεων (κατά αλφαβητική σειρά), των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα από την Τρίτη 01-10-2019 έως και την Πέμπτη 03-10-2019.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε τον οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς.