Εκτύπωση

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2019  και λήγει στις  2  Απριλίου 2019, ώρα 15.00.

Τμήμα Δ΄ Στελεχών.

Κατηγορία: Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
Εμφανίσεις: 390