Σας αποστέλλουμε τον πίνακα (συνημμένο 1) των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας,  όπως καταρτίστηκε με την    αριθμ.2η/21-12-2015 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα τις προϋποθέσεις επιλογής, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ορίζονται στη με αριθμ.πρωτ. 7200/10-12-2015 προκήρυξή μας.

Συνημμένα
Download this file (22-12-2015_Β_ΘΜΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ .doc)Ανακοίνωση[ ]63 kB
Download this file (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ.doc)Πίνακας[ ]43 kB