Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά ανακοινώνουμε τους πίνακες εκλογέων για τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.