Έχοντας υπόψη:

 

...........................................

Επαναπροκηρύσσει


την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς, και καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 01-10-2020 μέχρι και 14-10-2020.