Σας ενημερώνουμε ότι η Τηλεφωνική Σύνδεση της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς έχει αποκατασταθεί