Kοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κατά σχολική μονάδα και φθίνουσα σειρά.
 
Κατάθεση ενστάσεων στη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων, μπορεί να γίνει από 11/6/2015 έως και 15/6/2015.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά δύο εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015.

            Επισημαίνουμε ότι ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών. η οποία λήγει στις 9/6/20105.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

    

 1. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των ΣΜΕΑΕ συμμετέχει απολύτως ισότιμα σε κάθε εκδήλωση του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας, άρα και στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου που προβλέπεται για τη διαδικασία επιλογής διευθυντή.
 2. Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος διευθυντής το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή Ε.Κ., ελέγχεται με βάση τα αναφερόμενα σε προηγούμενες εγκυκλίους μας και πάντα με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος σχολικού έτους .
 3. Το πτυχίο ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ μοριοδοτείται, μόνο στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί ισοτιμία με πτυχίο ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1865/1989 ( ΦΕΚ 210 Α΄).
 4. Τίτλοι σπουδών, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικό δίπλωμα που χρησιμοποιήθηκαν για μετάταξη δεν μοριοδοτούνται
 5. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4327/2015 ( 50 Α΄) που ορίζεται ότι «Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι: αα) για θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε. μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν οργανικά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή έχουν διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).» και των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4186/2013 ( 193 Α΄) που ορίζεται ότι « Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών – Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί με λιγότερα προσόντα.», προκύπτει ότι για την τοποθέτηση διευθυντών σε σχολικές μονάδες Κωφών και Τυφλών ΕΑΕ ισχύουν τα προαναφερόμενα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/85(ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1(ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….συλλόγου διδασκόντων»
 3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» καθώς και το Π.Δ. 323/1993.
 4. Την αριθ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
 5. Την αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 16,17,18,19,21,22,24,26,27 και 28 του κεφ. Γ΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
 7. Την αριθμ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-05-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 8. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81372/Ε3/21-05-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ., ΕΕΕΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και

Κ Α Λ Ε Ι

 

     Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά και δήλωση προτίμησης έως τριών (3) σχολικών μονάδων (κατά σειρά προτίμησης).

Η υποβολή ξεκινάει από την 28η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (3+1) εργάσιμων ημερών.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας ( 3-6-2015 )

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

    

 1. Η άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή – υπευθύνου ολοημέρου δεν μοριοδοτείται.
 2. Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης και της τυχόν δεύτερης ειδικότητας που αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή.
 3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ) σχετικά με την άσκηση καθηκόντων τριών ετών σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, σας γνωρίζουμε ότι οι τύποι σχολείων είναι οι ακόλουθοι:

           Α) Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια , Λύκεια )

           Β) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης :

               i) ΕΠΑΛ       ii) ΕΚ

4.         Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί έχει ως εξής: