Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, σάς γνωρίζουμε ότι στο έντυπο της δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καστοριάς, δεν συμπεριλαμβάνεται το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, διότι το ΦΕΚ, όπου δημοσιεύεται η απόφαση ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς (Αρ. Αποφ. 89686/Δ2/29-5-2017, ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/15-6-2017) έχει ημερομηνία μεταγενέστερη από την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υ.Α...

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, σάς υποβάλλουμε προς κύρωση τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Καστοριάς.

Σας γνωρίζουμε ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις και οι διευκρινίσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  για την ισοβαθμία δεν επηρέασαν την κατάταξη των δύο ισοβαθμησάντων με α/α 17 & 18 Υποψηφίων Διευθυντών, όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.11.1/3998/19-7-2017 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, κοινοποιούμε έντυπο Δήλωσης Προτιμήσεων Υποψηφίου Διευθυντή/ντριας Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, στο οποίο αναγράφονται οι σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, πλην του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

 Επισημαίνουμε ότι οι Δηλώσεις Προτίμησης θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς την Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017, από 07:00 έως και 15:00.

 Η υποβολή της Δήλωσης μπορεί να γίνει με:

  • Κατάθεση της Δήλωσης στα γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς (αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο)
  • Τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 2467055210
  • Εmail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (η Δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου/ας)

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κοινοποιούμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. καθώς και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (Τετάρτη, 19/7/2017 έως και Παρασκευή, 21/7/2017).

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), η θητεία των ανωτέρω στελεχών λήγει την 31η Ιουλίου 2017.
  2. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 β του άρθρου 1 του ν.4473/2017 ( Α΄ 78 ) « η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου ( 30 – 5 2017 ) στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών ».
  3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι υπηρετούντες προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 31η Ιουλίου 2017 έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.