Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

 

  1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.....

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις  Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Τομεαρχών Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1

ΚΟΥΣΤΑ ΜΑΡΘΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ02

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ19

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ01

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ03

2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5

ΝΙΚΟΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ04.02

3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6

ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ04.04

ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

7

ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ11

ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

8

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ20

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΕ01.02

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10

ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΠΕ18.18

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕ17.07

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

12

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕ19

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

13

ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕ20

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

14

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕ18.02

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι τοποθετούμενοι, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, την Τετάρτη, 01-07-2015 αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους ως Υποδιευθυντών και στο Ε.Κ. τοποθέτησής τους ως Υπευθύνων Τομέων.