H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 17,20 και 25 του Ν.4327/2015(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4473/2017(ΦΕΚ 78/τ.Α/30-05-2012.
  3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017(ΦΕΚ 2908/τ.Β΄/23-08-2012) «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής….. και εργαστηριακών κέντρων»
  4. Την αριθ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.»

 

κ α λ ε ί

 

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή καθώς και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ., όπου ανήκουν  οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 1η Σεπτεμβρίου 2017  έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς