Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, της αναγραφόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και σύμφωνα με την πράξη 8/10-08-2017 του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής,  ολοκληρώθηκε η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017(Α΄780), διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και επειδή ουδείς/μία υποψήφιος/α,  κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, πληροί τις απαιτούμενες, κατά τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει εκ νέου προκήρυξη της θέσης διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου Καστοριάς.

Για το χρονοδιάγραμμα της σχετικής διαδικασίας, καθώς και για τη διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, αναμένονται σχετικές οδηγίες από το ΥΠΠΕΘ.

 

Συνημμένα
Download this file (Διαβιβαστικό ΔΔΕ Καστοριάς(Ολοκλήρωση).doc)Διαβιβαστικό[ ]48 kB