Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσεων για την ανάδειξη των νέων διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης μας και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων διευθυντών, συγχαίρω τους νέους διευθυντές των οποίων η τριετής θητεία ξεκινά την 1η-8-2017 και εύχομαι σε όλους επιτυχία στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο τους, παρακινώντας τους, παράλληλα, να κάνουν αποστολή το όραμα για ένα συμμετοχικό, καινοτόμο και διαδραστικό σχολείο...