Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη, ότι την Παρασκευή 30/6/2017 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις των Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς για την Παρασκευή 30/6/2017, μεταφέρονται τη Δευτέρα 3/7/2017, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί...