Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κοινοποιούμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.