...

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ι)Την άρση της υπεραριθμίας για τους ονομαστικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, του σχολικού έτους 2018-2019 και την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά στη σχολική μονάδα, όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, ως εξής:

...

II) την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών, κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων της ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο, στο οποίο χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι ή σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας, ως εξής:

...

ΙII) να παραμείνουν ως υπεράριθμοι, στις σχολικές μονάδες, όπου έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, ως εξής:

...

 IV) την τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης, αίτηση για οριστική τοποθέτηση, των εναπομεινάντων ονομαστικά υπεραρίθμων και των μετατεθέντων από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, σε κενές οργανικές θέσεις της περιφερείας μας ως εξής:

...

 V) την τοποθέτηση ...