Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη:

...........

      

       Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους και εμπίπτουν στον κλάδο που διαπιστώθηκε η οργανική υπεραριθμία.

      

       Επισημαίνεται, ότι η δήλωση ονομαστικής υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Η υποβολή της μπορεί να γίνει με:

Κατηγορία: Οργανικές - Υπεραριθμίες
Εμφανίσεις: 292