Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών του οικείου ΠΥΣΔΕ, κοινοποιούμε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων ΠΥΣΔΕ Καστοριάς – ενεργειών Δ.Δ.Ε. Καστοριάς (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού), το οποίο έχει ως εξής:

 

...