Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

.................................................

 

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:

.................................

 

Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς χωρίς αίτησή τους και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής:

..................................

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

...................................

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:

1. Αναστασιάδη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ81, στο 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
2. Λιάμη Μιλτιάδη, κλάδου ΠΕ82, στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
3. Τερζάκη Θεοκλή, κλάδου ΠΕ84, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

.....................................................

 

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Εξάρχου Ελένη, κλάδου ΠΕ04.01, στο 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
2. Γεωργίου Μαρία, κλάδου ΠΕ04.02, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.
3. Τσιάγγου Ιωάννα, κλάδου ΠΕ04.01, στο 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
4

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

...................................

 

αποφασίζουμε
Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Μπαμπούλη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ11, στο 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς.
2. Βόλτση Θεόδωρο, κλάδου ΠΕ11, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.
3. Μακρή Αθηνά, κλάδου ΠΕ11, στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.
4. Μήτσιου Γεώργιο, κλάδου ΠΕ11

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:
1. Παπαρίζου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ06, στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
2. Μακρίδη Γεώργιο-Ανδρέα, κλάδου ΠΕ08, στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς.
3. Παπανικολάου Ειρήνη, κλάδου ΠΕ86, στο ΓΕ.Λ. Νεστορίου.
4. Μπακάλη Χριστίνα, κλάδου ΠΕ86, στο 2ο ΓΕ.Λ