Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

....................................

αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Μαργαρίτη Διονυσία, κλάδου ΠΕ02, από το 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.

Β) Τοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Κούση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ02.01, του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.


Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

αποφασίζουμε


Α) Ανακαλούμε τις διαθέσεις για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εξής:

..................................................

 

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...................................

 

αποφασίζουμε


Διαθέτουμε την Χαραλαμπίδου Χριστίνα, κλάδου ΠΕ11, του 2ου ΓΕΛ Καστοριάς, με υποχρεωτικό ωράριο 18 ώρες για 6 ώρες στην Α΄/θμια Εκπ/ση Καστοριάς, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, από 30-9-2019.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................................

 

αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Μαργαρίτη Διονυσία, κλάδου ΠΕ02, από το 3ο ΓΕ.Λ. Καστοριάς στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.


Β) Τοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Κούση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ02.01, του ΠΥΣΔΕ Κοζάνης στο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.

 

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

....................................

 

αποφασίζουμε

Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά την εκπαιδευτικό Βελλίδου Νέβενα, κλάδου ΠΕ80, από το ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς στο ΓΕ.Λ. Άργους Ορεστικού.

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής: