Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 102027/ΓΔ5/30-07-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα ¨Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά¨, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι λειτουργικά υπεράριθμοι, οι ευρισκόμενοι  στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, οι προς απόσπαση  εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα μας όπου θα αναρτούμε ανακοινώσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................................

αποφασίζουμε


Α) Διαθέτουμε εξολοκλήρου στα γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς την εκπαιδευτικό Κούση Σωτηρία, κλάδου ΤΕ02.01, από το ΕΠΑΛ Καστοριάς.


Β) Ανακαλούμε τη διάθεση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

...........................................

 

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τον Δάφα Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, στο Γυμνάσιο Οινόης.

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...........................................

αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

...........................................

Β) Ανακαλούμε τη διάθεση της

...........................................

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως

Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

.......................................................

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τον Δάφα Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, στο Γυμνάσιο Οινόης.

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής: