Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι ΕΕΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

 

.........................................

 

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.......................................

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής: