Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

............................................

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


τοποθετούμε προσωρινά την Πεγγλίδου Ελευθερία του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ87.02, που προσελήφθη με την αριθμ. 912/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ9146ΜΤΛΗ-ΣΚ8) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως αναπληρώτρια πλήρους ωραρίου, στο
ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς.

Συνημμένα
Download this file (999046ΜΤΛΗ-ΚΨΠ.pdf)999046ΜΤΛΗ-ΚΨΠ.pdf[ ]207 kB