Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

......................................

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση-διάθεση των κάτωθι εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (92Β346ΜΤΛΗ-ΓΩΤ.pdf)92Β346ΜΤΛΗ-ΓΩΤ.pdf[ ]936 kB