Εκτύπωση

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

.................................

Αποφασίζουμε

 

Την τοποθέτηση και διάθεση της κάτωθι αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης ως εξής:

Κατηγορία: Τοποθετήσεις - Διαθέσεις
Εμφανίσεις: 85