Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.................................

Αποφασίζουμε


Την τοποθέτηση της κάτωθι αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του εν λόγω Έργου ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (Ω7ΝΞ46ΜΤΛΗ-12Ρ.pdf)Ω7ΝΞ46ΜΤΛΗ-12Ρ.pdf[ ]1028 kB