Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

...........................................

αποφασίζουμε


Α) Επανατοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

...........................................

Β) Ανακαλούμε τη διάθεση της

...........................................

Γ) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής:

...........................................