Ο Αναπληρωτής  Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

.......................................................

αποφασίζουμε

Α) Τοποθετούμε προσωρινά τον Δάφα Σπυρίδωνα εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ08, στο Γυμνάσιο Οινόης.

Β) Διαθέτουμε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στα σχολεία της Β΄/θμιας εκπαίδευσης που αναγράφονται δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους ως εξής: