Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:

.....................................

αποφασίζουμε


Α) Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, ως εξής:


1. Βασιόπουλο Σωκράτη, κλάδου ΠΕ01, στο ΓΕΛ Μεσοποταμίας.
2. Βιτούλα Ανδρέα, κλάδου ΠΕ01, στο 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού.
3. Νάτση Στεργιανή, κλάδου ΠΕ01, στο Γυμνάσιο Μαυροχωρίου.


Β) Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, μετά από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες της περιφερείας μας, ως εξής: