Εκτύπωση

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δυτικής Μακεδονίας

 

  Έ χ ο ν τ α ς   υ π ό ψ η:   

..................................................

 

      

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Την άρση της υπεραριθμίας των ονομαστικά υπεράριθμων Εκπαιδευτικών, του 2018 και την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά στη σχολική μονάδα, όπου είχαν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι ως εξής:

 

Συνημμένα
Download this file (ανακοιν 64ΦΧ4653ΠΣ-7ΦΤ.pdf)ανακοιν 64ΦΧ4653ΠΣ-7ΦΤ.pdf[ ]691 kB
Κατηγορία: Τοποθετήσεις - Διαθέσεις
Εμφανίσεις: 420